CITROEN MET BLAD UIT VALENCIA

citron

 


Beste klant,

Deze vruchten werden geoogst en geconditionneerd op het veld, zonder dat ze gewassen, gewaxt of ontgroend werden. Alsof jullie ze zelf zouden geplukt hebben.

Door deze manier van oogsten wordt de natuurlijke smaak integraal behouden en kan ook de schil (na het wassen van de vrucht) gebruikt worden.

Deze manier van oogsten houdt eveneens in dat de producteur op het veld een selectie maakt van de vruchten die hiervoor in aanmerking komen.